LL Llandudno

Below is a summary of house price trends and analytics for the last 12 months.

Average price

£180,500

Number of sales

6,789

Price change

1.4%

Districts

Average price Sales
LL11 Wrexham, Coedpoeth, Llandegla, Minera, Bradley, Gwersyllt, Rhosrobin, Stansty, Brymbo, Bwlchgwyn, Cymau, Ffrith, Gwynfryn, Tanyfron, Brynteg £162,500 471
LL12 Wrexham, Caergwrle, Cefn-y-Bedd, Cymau, Gresford, Hope, Llay, Marford, Rossett £202,500 325
LL13 Wrexham, Abenbury, Bowling Bank, Holt, Llan-y-Pwll, Pentre Maelor, Ridley Wood, Bangor-on-Dee, Gyfelia, Marchwiel, Overton, Penley, Worthenbury £182,000 297
LL14 Wrexham, Rhosllanerchrugog, Cefn Mawr, Ponciau, Rhostyllen, Chirk, Ruabon £156,000 313
LL15 Ruthin, Bontuchel, Clawddnewydd, Clocaenog, Cyffylliog, Gellifor, Graigfechan, Llanbedr Dyffryn Clwyd, Llanelidan, Llanfair Dyffryn Clwyd, Pwllglas, Rhewl £215,000 119
LL16 Denbigh, Bodfari, Llandyrnog, Llanrhaeadr, Bylchau, Groes, Henllan, Llannefydd, Llansannan, Nantglyn, The Green, Trefnant £180,000 160
LL17 St. Asaph, Allt Goch, Rhuallt, Tremeirchion, Waen £212,000 51
LL18 Rhyl, Bodelwyddan, Cwm Dyserth, Kinmel Bay, Dyserth, Gwaenysgor, Rhuddlan, Trelawnyd £144,500 583
LL19 Prestatyn, Gronant £162,500 320
LL20 Froncysyllte, Garth, Glyn Ceiriog, Llanarmon Dyffryn Ceiriog, Llwynmawr, Pandy, Pontcysyllte, Pontfadog, Rhewl, Tregeiriog, Trevor, Llangollen, Eglwyseg, Llantysilio £210,000 94
LL21 Corwen, Cynwyd, Glanrafon, Glasfryn, Llandrillo, Llangwm, Maerdy, Ty Nant, Betws Gwerfil Goch, Bryneglwys, Carrog, Cerrigydrudion, Clawdd Poncen, Derwen, Glyndyfrdwy, Gwyddelwern, Llanfihangel Glyn Myfyr, Llidiart-y-Parc, Melin-y-Wig £191,000 66
LL22 Abergele, Betws Yn Rhos, Gwytherin, Llanddulas, Llanfairtalhaiarn, Llangernyw, Moelfre, Pandy Tudur, Rhyd-y-Foel, Glascoed, St. George £179,500 311
LL23 Bala, Llandderfel, Llanfor, Llanuwchllyn, Sarnau £175,500 45
LL24 Betws-y-Coed, Capel Curig, Cwm Penmachno, Penmachno, Pentre Du, Pentrefoelas, Ysbyty Ifan £224,000 31
LL25 Dolwyddelan £148,500 6
LL26 Llanrwst, Capel Garmon, Llanddoged, Melin-y-Coed, Maenan £197,000 36
LL27 Trefriw £175,000 12
LL28 Colwyn Bay, Rhos on Sea, Eglwysbach, Glan Conwy, Mochdre, Tal-y-Cafn £206,000 252
LL29 Colwyn Bay, Llanelian, Llysfaen, Old Colwyn £169,500 323
LL30 Llanrhos, Llandudno, Penrhyn Bay £199,000 293
LL31 Deganwy, Glanwydden, Llangwstenin, Llandudno Junction £224,000 153
LL32 Conwy, Dolgarrog, Groesffordd, Henryd, Rowen, Tal-y-Bont, Tyn-y-Groes £199,500 97
LL33 Abergwyngregyn, Llanfairfechan £174,500 39
LL34 Penmaenmawr, Dwygyfylchi £156,000 62
LL35 Aberdovey £340,000 27
LL36 Tywyn, Abergynolwyn, Bryncrug, Llanegryn, Rhoslefain £158,500 74
LL37 Llwyngwril £171,000 19
LL38 Fairbourne, Friog £126,000 18
LL39 Arthog £197,000 3
LL40 Dolgellau, Brithdir, Drws Y Nant, Ganllwyd, Llanelltyd, Llanfachreth, Rhydymain, Tabor £181,500 43
LL41 Blaenau Ffestiniog, Talwaenydd, Ffestiniog, Gellilydan, Maentwrog, Manod, Trawsfynydd £112,000 92
LL42 Barmouth, Llanaber £174,000 43
LL43 Talybont £174,500 11
LL44 Dyffryn Ardudwy £182,500 11
LL45 Llanbedr £272,500 3
LL46 Harlech, Llanfair £215,000 42
LL47 Talsarnau, Soar, Ynys £131,000 5
LL48 Penrhyndeudraeth, Llanfrothen, Minffordd £145,000 27
LL49 Porthmadog, Borth-y-Gest, Morfa Bychan, Penmorfa, Prenteg, Tremadog £184,500 81
LL51 Garndolbenmaen £145,000 6
LL52 Criccieth, Llanystumdwy, Pentrefelin, Rhoslan £236,000 31
LL53 Pwllheli, Efailnewydd, Llannor, Abererch, Chwilog, Llithfaen, Nefyn, Pistyll, Plas Gwyn, Y Ffor, Abersoch, Bwlchtocyn, Llanbedrog, Mynytho, Penrhos, Rhydyclafdy, Aberdaron, Boduan, Botwnnog, Edern, Morfa Nefyn, Sarn, Tudweiliog £239,000 203
LL54 Caernarfon, Clynnogfawr, Llanaelhaearn, Llandwrog, Pontllyfni, Saron, Trefor, Llanllyfni, Nantlle, Penygroes, Rhyd Ddu, Talysarn, Bontnewydd, Carmel, Dinas, Groeslon, Rhosgadfan, Rhostryfan £151,000 132
LL55 Caernarfon, Bethel, Bontnewydd, Caeathro, Brynrefail, Clwt-y-Bont, Deiniolen, Penisarwaun, Beddgelert, Ceunant, Cwm-y-Glo, Llanberis, Llanrug, Nant Gwynant, Nant Peris, Waunfawr £174,500 243
LL56 Y Felinheli £185,500 37
LL57 Bangor, Llanllechid, Rachub, Talybont, Bethesda, Glasinfryn, Llandygai, Mynydd Llandygai, Rhiwlas, Tregarth £171,000 276
LL58 Beaumaris, Llanddona, Llanfaes, Llangoed, Penmon £243,000 64
LL59 Menai Bridge, Llandegfan, Llansadwrn £229,000 71
LL60 Gaerwen, Llanddaniel, Llangaffo, Star £152,000 31
LL61 Llanfairpwllgwyngyll, Brynsiencyn, Dwyran, Newborough £191,500 82
LL62 Bodorgan, Bethel, Hermon, Llangristiolus, Malltraeth, Trefdraeth £218,000 13
LL63 Ty Croes, Aberffraw, Llanfaelog £205,500 19
LL64 Rhosneigr £334,000 18
LL65 Holyhead, Trearddur Bay, Four Mile Bridge, Rhoscolyn, Bodedern, Bryngwran, Caergeiliog, Llanynghenedl, Trefor, Valley, Gwalchmai, Llanddeusant, Llanfachraeth, Llanfaethlu, Llanfairynghornwy, Llanrhyddlad, Rhydwyn £161,000 297
LL66 Rhosgoch £340,000 1
LL67 Cemaes Bay, Tregele £182,000 26
LL68 Amlwch, Bull Bay, Carreglefn, Llanfechell, Rhosybol £168,500 62
LL69 Penysarn £160,000 13
LL70 Dulas £335,000 1
LL71 Llanerchymedd £161,500 19
LL72 Moelfre £280,500 18
LL73 Marianglas £272,500 4
LL74 Tyn-y-Gongl, Benllech £211,000 65
LL75 Pentraeth, Red Wharf Bay, Rhoscefnhir £266,500 16
LL76 Llanbedrgoch £240,000 1
LL77 Bodffordd, Rhostrehwfa, Talwrn, Llangefni £182,000 72
LL78 Brynteg £213,000 10

Last five years

Monthly averages

Average price by type and tenure

Flat Terraced Semi-detached Detached
Freehold £118,359 £122,672 £147,971 £228,902
Leasehold £126,128 £152,226 £156,789 £226,116

Price brackets

Caveats