LL Llandudno

Below is a summary of house price trends and analytics for the last 12 months.

Average price

£200,000

Number of sales

24,971

Price change

12.0%

Districts

Average price Sales
LL11 Wrexham, Coedpoeth, Llandegla, Minera, Bradley, Gwersyllt, Rhosrobin, Stansty, Brymbo, Bwlchgwyn, Cymau, Ffrith, Gwynfryn, Tanyfron, Brynteg £169,000 1,666
LL12 Wrexham, Caergwrle, Cefn-y-Bedd, Cymau, Gresford, Hope, Llay, Marford, Rossett £228,000 1,268
LL13 Wrexham, Abenbury, Bowling Bank, Holt, Llan-y-Pwll, Pentre Maelor, Ridley Wood, Bangor-on-Dee, Gyfelia, Marchwiel, Overton, Penley, Worthenbury £193,500 1,167
LL14 Wrexham, Rhosllanerchrugog, Cefn Mawr, Ponciau, Rhostyllen, Chirk, Ruabon £162,000 1,161
LL15 Ruthin, Bontuchel, Clawddnewydd, Clocaenog, Cyffylliog, Gellifor, Graigfechan, Llanbedr Dyffryn Clwyd, Llanelidan, Llanfair Dyffryn Clwyd, Pwllglas, Rhewl £238,500 470
LL16 Denbigh, Bodfari, Llandyrnog, Llanrhaeadr, Bylchau, Groes, Henllan, Llannefydd, Llansannan, Nantglyn, The Green, Trefnant £206,500 606
LL17 St. Asaph, Allt Goch, Rhuallt, Tremeirchion, Waen £235,000 234
LL18 Rhyl, Bodelwyddan, Cwm Dyserth, Kinmel Bay, Dyserth, Gwaenysgor, Rhuddlan, Trelawnyd £162,500 1,945
LL19 Prestatyn, Gronant £176,000 1,184
LL20 Froncysyllte, Garth, Glyn Ceiriog, Llanarmon Dyffryn Ceiriog, Llwynmawr, Pandy, Pontcysyllte, Pontfadog, Rhewl, Tregeiriog, Trevor, Llangollen, Eglwyseg, Llantysilio £224,000 345
LL21 Corwen, Cynwyd, Glanrafon, Glasfryn, Llandrillo, Llangwm, Maerdy, Ty Nant, Betws Gwerfil Goch, Bryneglwys, Carrog, Cerrigydrudion, Clawdd Poncen, Derwen, Glyndyfrdwy, Gwyddelwern, Llanfihangel Glyn Myfyr, Llidiart-y-Parc, Melin-y-Wig £208,500 216
LL22 Abergele, Betws Yn Rhos, Gwytherin, Llanddulas, Llanfairtalhaiarn, Llangernyw, Moelfre, Pandy Tudur, Rhyd-y-Foel, Glascoed, St. George £188,500 1,069
LL23 Bala, Llandderfel, Llanfor, Llanuwchllyn, Sarnau £178,500 170
LL24 Betws-y-Coed, Capel Curig, Cwm Penmachno, Penmachno, Pentre Du, Pentrefoelas, Ysbyty Ifan £205,000 104
LL25 Dolwyddelan £194,500 31
LL26 Llanrwst, Capel Garmon, Llanddoged, Melin-y-Coed, Maenan £206,500 152
LL27 Trefriw £223,000 50
LL28 Colwyn Bay, Rhos on Sea, Eglwysbach, Glan Conwy, Mochdre, Tal-y-Cafn £231,000 867
LL29 Colwyn Bay, Llanelian, Llysfaen, Old Colwyn £187,000 988
LL30 Llanrhos, Llandudno, Penrhyn Bay £217,500 1,162
LL31 Deganwy, Glanwydden, Llangwstenin, Llandudno Junction £241,000 630
LL32 Conwy, Dolgarrog, Groesffordd, Henryd, Rowen, Tal-y-Bont, Tyn-y-Groes £232,500 363
LL33 Abergwyngregyn, Llanfairfechan £199,000 178
LL34 Penmaenmawr, Dwygyfylchi £185,500 254
LL35 Aberdovey £340,500 103
LL36 Tywyn, Abergynolwyn, Bryncrug, Llanegryn, Rhoslefain £178,000 262
LL37 Llwyngwril £199,000 50
LL38 Fairbourne, Friog £130,500 57
LL39 Arthog £200,000 13
LL40 Dolgellau, Brithdir, Drws Y Nant, Ganllwyd, Llanelltyd, Llanfachreth, Rhydymain, Tabor £192,500 203
LL41 Blaenau Ffestiniog, Talwaenydd, Ffestiniog, Gellilydan, Maentwrog, Manod, Trawsfynydd £129,500 363
LL42 Barmouth, Llanaber £202,500 152
LL43 Talybont £183,500 28
LL44 Dyffryn Ardudwy £218,000 58
LL45 Llanbedr £236,000 34
LL46 Harlech, Llanfair £227,000 144
LL47 Talsarnau, Soar, Ynys £184,000 36
LL48 Penrhyndeudraeth, Llanfrothen, Minffordd £155,000 115
LL49 Porthmadog, Borth-y-Gest, Morfa Bychan, Penmorfa, Prenteg, Tremadog £202,500 279
LL51 Garndolbenmaen £278,500 21
LL52 Criccieth, Llanystumdwy, Pentrefelin, Rhoslan £272,500 131
LL53 Pwllheli, Efailnewydd, Llannor, Abererch, Chwilog, Llithfaen, Nefyn, Pistyll, Plas Gwyn, Y Ffor, Abersoch, Bwlchtocyn, Llanbedrog, Mynytho, Penrhos, Rhydyclafdy, Aberdaron, Boduan, Botwnnog, Edern, Morfa Nefyn, Sarn, Tudweiliog £278,500 793
LL54 Caernarfon, Clynnogfawr, Llanaelhaearn, Llandwrog, Pontllyfni, Saron, Trefor, Llanllyfni, Nantlle, Penygroes, Rhyd Ddu, Talysarn, Bontnewydd, Carmel, Dinas, Groeslon, Rhosgadfan, Rhostryfan £162,500 508
LL55 Caernarfon, Bethel, Bontnewydd, Caeathro, Brynrefail, Clwt-y-Bont, Deiniolen, Penisarwaun, Beddgelert, Ceunant, Cwm-y-Glo, Llanberis, Llanrug, Nant Gwynant, Nant Peris, Waunfawr £184,500 870
LL56 Y Felinheli £192,500 143
LL57 Bangor, Llanllechid, Rachub, Talybont, Bethesda, Glasinfryn, Llandygai, Mynydd Llandygai, Rhiwlas, Tregarth £177,500 917
LL58 Beaumaris, Llanddona, Llanfaes, Llangoed, Penmon £261,500 210
LL59 Menai Bridge, Llandegfan, Llansadwrn £289,000 288
LL60 Gaerwen, Llanddaniel, Llangaffo, Star £206,500 135
LL61 Llanfairpwllgwyngyll, Brynsiencyn, Dwyran, Newborough £223,000 288
LL62 Bodorgan, Bethel, Hermon, Llangristiolus, Malltraeth, Trefdraeth £257,000 60
LL63 Ty Croes, Aberffraw, Llanfaelog £240,000 55
LL64 Rhosneigr £378,500 75
LL65 Holyhead, Trearddur Bay, Four Mile Bridge, Rhoscolyn, Bodedern, Bryngwran, Caergeiliog, Llanynghenedl, Trefor, Valley, Gwalchmai, Llanddeusant, Llanfachraeth, Llanfaethlu, Llanfairynghornwy, Llanrhyddlad, Rhydwyn £185,500 1,116
LL66 Rhosgoch £315,000 5
LL67 Cemaes Bay, Tregele £213,000 96
LL68 Amlwch, Bull Bay, Carreglefn, Llanfechell, Rhosybol £190,500 310
LL69 Penysarn £187,500 44
LL70 Dulas £322,000 8
LL71 Llanerchymedd £208,000 73
LL72 Moelfre £280,500 57
LL73 Marianglas £253,500 8
LL74 Tyn-y-Gongl, Benllech £251,500 202
LL75 Pentraeth, Red Wharf Bay, Rhoscefnhir £252,000 69
LL76 Llanbedrgoch £256,500 9
LL77 Bodffordd, Rhostrehwfa, Talwrn, Llangefni £203,000 275
LL78 Brynteg £288,500 28

Last five years

Monthly averages

Average price by type and tenure

Flat Terraced Semi-detached Detached
Freehold £128,181 £128,841 £156,307 £246,072
Leasehold £129,401 £154,734 £162,955 £231,006

Price brackets

Caveats