LL Llandudno

Below is a summary of house price trends and analytics for the last 12 months.

Average price

£183,500

Number of sales

20,329

Price change

3.1%

Districts

Average price Sales
LL11 Wrexham, Coedpoeth, Llandegla, Minera, Bradley, Gwersyllt, Rhosrobin, Stansty, Brymbo, Bwlchgwyn, Cymau, Ffrith, Gwynfryn, Tanyfron, Brynteg £162,000 1,370
LL12 Wrexham, Caergwrle, Cefn-y-Bedd, Cymau, Gresford, Hope, Llay, Marford, Rossett £203,000 992
LL13 Wrexham, Abenbury, Bowling Bank, Holt, Llan-y-Pwll, Pentre Maelor, Ridley Wood, Bangor-on-Dee, Gyfelia, Marchwiel, Overton, Penley, Worthenbury £182,500 912
LL14 Wrexham, Rhosllanerchrugog, Cefn Mawr, Ponciau, Rhostyllen, Chirk, Ruabon £155,500 942
LL15 Ruthin, Bontuchel, Clawddnewydd, Clocaenog, Cyffylliog, Gellifor, Graigfechan, Llanbedr Dyffryn Clwyd, Llanelidan, Llanfair Dyffryn Clwyd, Pwllglas, Rhewl £217,000 355
LL16 Denbigh, Bodfari, Llandyrnog, Llanrhaeadr, Bylchau, Groes, Henllan, Llannefydd, Llansannan, Nantglyn, The Green, Trefnant £193,000 467
LL17 St. Asaph, Allt Goch, Rhuallt, Tremeirchion, Waen £216,500 152
LL18 Rhyl, Bodelwyddan, Cwm Dyserth, Kinmel Bay, Dyserth, Gwaenysgor, Rhuddlan, Trelawnyd £148,000 1,704
LL19 Prestatyn, Gronant £163,500 942
LL20 Froncysyllte, Garth, Glyn Ceiriog, Llanarmon Dyffryn Ceiriog, Llwynmawr, Pandy, Pontcysyllte, Pontfadog, Rhewl, Tregeiriog, Trevor, Llangollen, Eglwyseg, Llantysilio £211,000 289
LL21 Corwen, Cynwyd, Glanrafon, Glasfryn, Llandrillo, Llangwm, Maerdy, Ty Nant, Betws Gwerfil Goch, Bryneglwys, Carrog, Cerrigydrudion, Clawdd Poncen, Derwen, Glyndyfrdwy, Gwyddelwern, Llanfihangel Glyn Myfyr, Llidiart-y-Parc, Melin-y-Wig £188,500 188
LL22 Abergele, Betws Yn Rhos, Gwytherin, Llanddulas, Llanfairtalhaiarn, Llangernyw, Moelfre, Pandy Tudur, Rhyd-y-Foel, Glascoed, St. George £178,000 945
LL23 Bala, Llandderfel, Llanfor, Llanuwchllyn, Sarnau £165,000 133
LL24 Betws-y-Coed, Capel Curig, Cwm Penmachno, Penmachno, Pentre Du, Pentrefoelas, Ysbyty Ifan £219,000 86
LL25 Dolwyddelan £175,500 17
LL26 Llanrwst, Capel Garmon, Llanddoged, Melin-y-Coed, Maenan £193,500 113
LL27 Trefriw £202,000 36
LL28 Colwyn Bay, Rhos on Sea, Eglwysbach, Glan Conwy, Mochdre, Tal-y-Cafn £211,000 724
LL29 Colwyn Bay, Llanelian, Llysfaen, Old Colwyn £171,500 909
LL30 Llanrhos, Llandudno, Penrhyn Bay £203,000 894
LL31 Deganwy, Glanwydden, Llangwstenin, Llandudno Junction £219,000 499
LL32 Conwy, Dolgarrog, Groesffordd, Henryd, Rowen, Tal-y-Bont, Tyn-y-Groes £212,000 293
LL33 Abergwyngregyn, Llanfairfechan £171,000 120
LL34 Penmaenmawr, Dwygyfylchi £163,000 197
LL35 Aberdovey £334,500 83
LL36 Tywyn, Abergynolwyn, Bryncrug, Llanegryn, Rhoslefain £163,000 216
LL37 Llwyngwril £174,000 52
LL38 Fairbourne, Friog £124,000 47
LL39 Arthog £174,500 9
LL40 Dolgellau, Brithdir, Drws Y Nant, Ganllwyd, Llanelltyd, Llanfachreth, Rhydymain, Tabor £180,500 145
LL41 Blaenau Ffestiniog, Talwaenydd, Ffestiniog, Gellilydan, Maentwrog, Manod, Trawsfynydd £117,000 281
LL42 Barmouth, Llanaber £185,000 139
LL43 Talybont £170,500 30
LL44 Dyffryn Ardudwy £185,500 42
LL45 Llanbedr £259,000 17
LL46 Harlech, Llanfair £202,000 122
LL47 Talsarnau, Soar, Ynys £135,500 18
LL48 Penrhyndeudraeth, Llanfrothen, Minffordd £140,500 94
LL49 Porthmadog, Borth-y-Gest, Morfa Bychan, Penmorfa, Prenteg, Tremadog £187,500 230
LL51 Garndolbenmaen £166,500 16
LL52 Criccieth, Llanystumdwy, Pentrefelin, Rhoslan £249,500 99
LL53 Pwllheli, Efailnewydd, Llannor, Abererch, Chwilog, Llithfaen, Nefyn, Pistyll, Plas Gwyn, Y Ffor, Abersoch, Bwlchtocyn, Llanbedrog, Mynytho, Penrhos, Rhydyclafdy, Aberdaron, Boduan, Botwnnog, Edern, Morfa Nefyn, Sarn, Tudweiliog £246,500 611
LL54 Caernarfon, Clynnogfawr, Llanaelhaearn, Llandwrog, Pontllyfni, Saron, Trefor, Llanllyfni, Nantlle, Penygroes, Rhyd Ddu, Talysarn, Bontnewydd, Carmel, Dinas, Groeslon, Rhosgadfan, Rhostryfan £155,000 406
LL55 Caernarfon, Bethel, Bontnewydd, Caeathro, Brynrefail, Clwt-y-Bont, Deiniolen, Penisarwaun, Beddgelert, Ceunant, Cwm-y-Glo, Llanberis, Llanrug, Nant Gwynant, Nant Peris, Waunfawr £176,500 733
LL56 Y Felinheli £184,500 119
LL57 Bangor, Llanllechid, Rachub, Talybont, Bethesda, Glasinfryn, Llandygai, Mynydd Llandygai, Rhiwlas, Tregarth £172,000 786
LL58 Beaumaris, Llanddona, Llanfaes, Llangoed, Penmon £246,000 185
LL59 Menai Bridge, Llandegfan, Llansadwrn £251,000 224
LL60 Gaerwen, Llanddaniel, Llangaffo, Star £186,500 109
LL61 Llanfairpwllgwyngyll, Brynsiencyn, Dwyran, Newborough £198,000 241
LL62 Bodorgan, Bethel, Hermon, Llangristiolus, Malltraeth, Trefdraeth £229,500 44
LL63 Ty Croes, Aberffraw, Llanfaelog £213,500 50
LL64 Rhosneigr £335,000 58
LL65 Holyhead, Trearddur Bay, Four Mile Bridge, Rhoscolyn, Bodedern, Bryngwran, Caergeiliog, Llanynghenedl, Trefor, Valley, Gwalchmai, Llanddeusant, Llanfachraeth, Llanfaethlu, Llanfairynghornwy, Llanrhyddlad, Rhydwyn £168,000 920
LL66 Rhosgoch £285,000 4
LL67 Cemaes Bay, Tregele £194,500 73
LL68 Amlwch, Bull Bay, Carreglefn, Llanfechell, Rhosybol £170,000 209
LL69 Penysarn £165,500 39
LL70 Dulas £298,500 5
LL71 Llanerchymedd £175,000 59
LL72 Moelfre £266,000 53
LL73 Marianglas £272,500 8
LL74 Tyn-y-Gongl, Benllech £220,000 182
LL75 Pentraeth, Red Wharf Bay, Rhoscefnhir £254,500 50
LL76 Llanbedrgoch £245,000 5
LL77 Bodffordd, Rhostrehwfa, Talwrn, Llangefni £181,000 209
LL78 Brynteg £233,000 28

Last five years

Monthly averages

Average price by type and tenure

Flat Terraced Semi-detached Detached
Freehold £118,267 £123,403 £149,118 £231,220
Leasehold £126,589 £151,425 £156,651 £224,759

Price brackets

Caveats